top of page

Materials

©justhomemade
Poojas

POOJAS

SHRARDHAM
RUDRABHISHEKHAM POOJA
SUDARSHANA POOJA
Homamas

HOMAMS / HAVANS

DHANVANTARI HOMAM
HARIDRA GANAPATHI HOMAM
SANTHANA GOPALA KRISHNA HOMAM
SUDARSHANA HOMAM
GAYATHRI HOMAM
LAKSHMI KUBERA HOMAM
SWAYAMVARA PARVATHI HOMAM
Samskaras

SAMSKARAS

ANNA PRASHNAM
JATKARMA
UUPANAYANA
APARNA SAMSKARAS
SEEMANTHAM / BABY SHOWER
VIVAHAM / WEDDING
bottom of page